Welkom bij Spetters!

Teken- en schilderlessen voor jeugd, groepen en bedrijven.

Hoogste graad lesbevoegdheid.

Vanaf 15 maart de doorstart op de kunstschool.

Sint Jacobsstraat 10, Vlissingen!